• RECHTSGEBIEDEN

Algemeen contractenrecht en bijzondere overeenkomsten

Het contractenrecht gaat over alle zaken omtrent een overeenkomst. Het is belangrijk dat de overeenkomst goed is opgesteld. Elke fout in een contract kan grote gevolgen hebben voor beide partijen. Overeenkomsten bestaan in tal van vormen. Voor sommige overeenkomsten zijn in de wet bijzondere bepalingen/voorschriften opgenomen.

Frans Bronneberg en Rob Breuls kunnen u juridisch ondersteunen bij bijvoorbeeld:

  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten
  • het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
  • geschillen over de inhoud of nakoming van een overeenkomst
  • ingebrekestellingen
  • ontbinding dan wel vernietiging van overeenkomsten
  • wilsgebreken bij het totstandkoming van de overeenkomst