• RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat de rechtsregels in de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. De wederzijdse rechten en plichten zijn meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Vanaf het moment dat u een arbeidsovereenkomst bent aangegaan, heeft u te maken met het arbeidsrecht. Ook bij sommige andere overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een uitzendovereenkomst, gelden deze regels.

Binnen Bronneberg Advocaten hebben Frans Bronneberg en Rob Breuls zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten in het Arrondissement Limburg (VAAAL). Zij houden zich onder andere bezig met:

 • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten (individueel of collectief), opdrachtovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten
 • juridische advisering en begeleiding bij geschillen tijdens dienstverband
 • juridische advisering en begeleiding bij (mogelijk) ontslag
 • ontslag op staande voet
 • loonvorderingen
 • het onderhandelen, adviseren en procederen over een ontslagvergoeding of transitievergoeding
 • het adviseren en begeleiden van een reorganisatie; het onderhandelen over, het opstellen of beoordelen van een Sociaal Plan
 • (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden, eenzijdige functiewijziging
 • dossieropbouw, trajecten omtrent een disfunctioneren
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie
 • uitleg en toepassing van de cao
 • werknemersbeperkende bedingen zoals een geheimhoudings-, concurrentie- en relatiebeding