• RECHTSGEBIEDEN

Consumentenrecht

Het consumentenrecht geeft regels om de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vast te leggen. Het gaat hierbij om het kopen van producten, de levering van diensten of het aangaan van abonnementen. De regelgeving voor het consumentenrecht is te vinden in diverse wetten. Voorbeelden zijn de Wet Koop op Afstand (bij aankoop via Internet), de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet Van Dam (verlenging van contract, abonnement of lidmaatschap).

Rob Breuls kan u adviseren en juridisch bijstaan met betrekking tot geschillen over aankopen in winkels of via internet, colportage (koop aan de deur), garanties en/of opzeggingen van abonnementen etc..