• RECHTSGEBIEDEN

Huurrecht

Het huurrecht houdt zich bezig met alle regels op het gebied van huur. Er is sprake van huur als de verhuurder een zaak of een gedeelte ervan in gebruik verstrekt aan de huurder en de huurder op zijn plaats voldoet aan de vooraf vastgestelde tegenprestatie. Vaak wordt bij huurrecht gedacht aan verhuur van woon- en bedrijfsruimtes, maar het is ook van toepassing bij het (ver)huren van bijvoorbeeld een auto. Het huurrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht.

Het huurrecht heeft betrekking op onder andere: 

 • beoordeling en opstelling van huurovereenkomsten
 • beëindiging van een huurovereenkomst
 • huurachterstand
 • ontruiming
 • wijziging huurprijs
 • onderhoud
 • onderverhuur
 • gebreken aan het gehuurde
 • renovatie
 • overlast
 • discussies oplevering gehuurde bij einde huur
 • niet terug betalen borgsom

Binnen Bronneberg Advocaten heeft Rob Breuls zich toegelegd op huurzaken.