• RECHTSGEBIEDEN

Incasso-, beslag- en executierecht

Een afzonderlijk onderdeel binnen het civiele recht betreft het incasso-, beslag- en executierecht. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere:

  • incasso, sommaties en debiteurenbewaking
  • het innen, verhalen en bemiddelen bij openstaande incasso’s
  • het voeren van incassoprocedures
  • faillissementsaanvragen
  • beslaglegging om gelden en/of goederen veilig te stellen
  • het voeren van verweer bij onterechte incasso’s

Binnen Bronneberg Advocaten houden Frans Bronneberg en Rob Breuls zich bezig met het incasso-, beslag- en executierecht in civiele kwesties. Frans Bronneberg houdt zich daarnaast bezig met geldvorderingen aangaande het personen- en familierecht (bijvoorbeeld alimentaties).