• RECHTSGEBIEDEN

Letselschade

Onder het begrip letselschade kan geestelijke dan wel lichamelijk schade worden gerekend die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk is ontstaan. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje, maar het kunnen ook ongevallen betreffen die zijn veroorzaakt door roekeloosheid of opzet. Dit kan tijdens uw werk gebeuren (bedrijfsongeval), tijdens het deelnemen aan het verkeer (verkeersongeval), door een medische fout of door het sporten/bewegen. Als slachtoffer van letselschade kunt u, mits de andere persoon aansprakelijk is, rekenen op een schadevergoeding.

Rob Breuls en Frans Bronneberg kunnen u juridisch bij staan bij het verhalen van schade op anderen of wanneer iemand schade op u probeert te verhalen.