• RECHTSGEBIEDEN

Mediation

Mediation is niets anders dan het oplossen van een conflict onder begeleiding. De deelnemers aan mediation werken zelf aan het oplossen van het conflict door onderhandelingen onder leiding van een onafhankelijke mediator. De ervaring leert dat mediation goed werkt en een solide basis legt voor de toekomst van de deelnemers. De deelnemers werken actief mee en bepalen zelf de oplossing. Een gang naar de rechter is dan vaak niet meer nodig. Mediation is inzetbaar op diverse rechtsgebieden. Ons kantoor behandelt mediations op het gebied van zowel arbeidsrecht en personen- en familierecht.

Rob Breuls en Frans Bronneberg behandelen beiden arbeidsrechtmediations. Daarbij kunnen conflicten tussen de werkgever en de werknemer of tussen werknemers onderling op een constructieve wijze worden opgelost. Een oplossing kan daarbij zijn het continueren van de samenwerking. In andere gevallen komen partijen tot het inzicht dat het beter is om de onderlinge samenwerking te beëindigen. In dat geval kunnen afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder dit kan.

Frans Bronneberg behandelt daarnaast familiemediations. Dit met de bedoeling een ‘vechtscheiding’ te voorkomen en partijen te begeleiden in het maken van goede en werkbare afspraken. In een mediationtraject wordt gezorgd voor begeleiding van de gesprekken, het op gang brengen van de communicatie en het bewaken van het proces.  Partijen worden zo geholpen een oplossing te vinden die voor beide acceptabel is.