• RECHTSGEBIEDEN

Onroerend goedrecht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Een onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden.

Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (bijvoorbeeld het niet nakomen van een koopovereenkomst of het niet willen meewerken aan een notariële levering), financierings- dan voorbehouden, verborgen gebreken, discussies over erfdienstbaarheden en bouwrechtelijke problemen. Bestuursrechtelijk kan gedacht worden aan problemen met het verkrijgen van verguningen of het door een bestuursorgaan toepassen van bestuursdwang.

Rob Breuls kan u in dergelijke kwesties juridisch bijstaan.