• RECHTSGEBIEDEN

Onroerend goedrecht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Een onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken. De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (huur/verhuur), financieringsvoorbehoud, verborgen gebreken, erfpacht en bouwrechtelijke problemen.

Rob Breuls kan u in dergelijke kwesties juridisch bijstaan.