• RECHTSGEBIEDEN

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht regelt alle rechten en plichten die voortkomen uit een familieband dan wel een gekozen band (zoals een huwelijk of een geregistreerd partnerschap). Iedereen heeft automatisch te maken met deze rechten en plichten en velen lopen tegen een juridisch probleem op dit gebied aan.  U kunt daarbij onder andere denken aan:

  • echtscheiding en scheidingsmediation
  • gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling
  • alimentatiezaken
  • verdeling pensioenaanspraken
  • adoptie en stiefouderschap
  • erkenning/ontkenning vaderschap
  • boedelverdeling
  • huwelijkse voorwaarden
  • naamswijziging
  • uithuisplaatsing

Frans Bronneberg heeft zich toegelegd op het personen- en familierecht. Hij kan u bijstaan als advocaat in een gerechtelijke procedure. Daarnaast geeft hij (vrijblijvend) advies of een second opinion.