• RECHTSGEBIEDEN

Schade en aansprakelijkheid

Wanneer u schade lijdt door het handelen of nalaten van iemand anders of iemand die onder diens verantwoordelijkheid valt (bijvoorbeeld minderjarige kinderen of dieren), dan kan getracht worden de door u geleden en mogelijk nog te lijden schade te verhalen op de veroorzaker dan wel verantwoordelijke. Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk. Wellicht bent u door iemand anders aansprakelijk gesteld en bent u het daarmee niet eens. Ook kan sprake zijn van een geschil met een verzekeraar over aansprakelijkheid of een vergoeding van schade.

Voorbeelden van schadekwesties zijn verkeersaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid of productaansprakelijkheid. Op schadekwesties waarbij sprake is van letsel wordt afzonderlijk ingegaan bij de bespreking van het rechtsgebied “Letselschade”.

Frans Bronneberg en Rob Breuls kunnen u juridisch ondersteunen bij schade- en aansprakelijkheidskwesties.