• RECHTSGEBIEDEN

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht regelt de rechtsverhouding tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer c.q. verzekerde. Het verzekeringsrecht is ingewikkeld en geeft in de praktijk aanleiding tot uiteenlopende vragen en geschillen.

Zowel Rob Breuls als Frans Bronneberg kunnen u juridisch bijstaan op het gebied van geschillen met betrekking  tot het verzekeringsrecht. U kunt denken aan onder andere:

 • uitleg van polisvoorwaarden en -clausules;
 • wat valt wel en wat valt niet onder de dekking;
 • gevolgen van verzwijging;
 • gevolgen van onderverzekering;
 • opzegging van de verzekering;
 • verjaring van de vordering;
 • samenloop van verzekeringen;
 • geschillenregelingen;
 • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • wanbetaling;
 • bij rechtsbijstandverzekeringen: wanneer kunt u een advocaat naar keuze inschakelen?